Roczne rozliczenia podatkowe w Anglii

Rok obrachunkowy dla spolek zazwyczaj trwa 12 miesiecy. W przypadku nowych spolek rok podatkowy rozpoczyna sie z dniem rejestracji spolki w Companies House a konczy sie ostatniego dnia miesiaca w rocznice rejestracji spolki (zakladajac, ze spolka zostala zarejestrowana 12 maja 2018 roku to jej rok obrachunkowy bedzie konczyl sie 31 maja 2019 roku, kolejny rok podatkowy rozpocznie sie 1 czerwca 2019 roku i bedzie trwal 12 miesiecy). Natomiast w przypadku dyrektorow czy pracownikow spolki rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku nastepnego.

rozliczenia podatkowe w Anglii

Confirmation Statement (dawne Annual Return) to roczne sprawozdanie spolki, ktore musi zostac zlozone do Companies House do 14 dni po zakonczeniu roku podatkowego. Obowiazek zlozenia sprawozdania ciazy na dyrektorze (Company Director) i sekretarzu (Company Secretary) jesli wystepuje. Nie zlozenie sprawozdania w terminie grozi nalozeniem grzywny na spolke a co gorsze Companies House w tym przypadku ma prawo do rozwiazania spolki co skutkuje wykresleniem jej z rejestru firm. W tym przypadku caly majatek, ktory posiada spolka przejmuje skarb panstwa.

Celem zlozenia Confirmation Statement jest przedstawienie aktualnych informacji o spolce. Sprawozdanie zawiera dane takie jak:

 • Nazwa spolki,
 • Numer rejestracyjny,
 • Typ spolki,
 • Dane dyrektorow i ewentualnie sekretarza jesli wystepuje,
 • Adres siedziby spolki,
 • Dane udzialowcow (Shareholder).

Nowe dane jakie moga pojawic sie w skladanym Confirmation Satement dotycza tylko zmiany dzialalnosci spolki oraz transefru udzialow. W przypadku innych zmian jakie zaszly w spolce nalezy wraz ze zlozeniem rocznego sprawozdania zlozyc wypelnione odpowiednie formularze.

Obowiazkiem spolki jest zlozenie rocznego sprawozdania finansowego spolki Annual Accounts do Companies House. Za jego przygotowanie i zlozenie odpowiada dyrektor spolki. Termin przedlozenia sprawozdania mija 9 miesiecy po zakonczeniu roku obrachunkowego (np. jezeli firma zostala zarejestrowana 12 maja 2018 roku to termin zlozenia Annual Accounts spolki uplynie o polnocy 12 lutego 2020 roku). Jesli sprawozdanie nie zostanie w ogole zlozone lub nastapi to po terminie, oprocz kary pienieznej jaka zostanie nalozona na dyretktora rejestr firm ma prawo skreslic spolke z rejestru firm, jesli to zrobi caly majatek przedsiebiorstwa wejdzie w posiadanie skarbu panstwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym powinny znalezc sie nastepujace dokumenty:

 • Bilans,
 • Rachunek zyskow i strat,
 • Uwagi dotyczace bilansu oraz rachunku zyskow i strat jesli zaistnieje taka potrzeba,
 • Sprawozdanie dyrektora spolki,
 • Sprawozdanie bieglego ksiegowego (obowiazek zalaczenia tego dokumenty zalezy od wielkosci firmy).

Spolka ma obowiazek przedstawic kopie sporzadzonego sprawozdania fiansowego udzialowcom spolki (Shareholder).

Statutory accounts nalezy przeslac rowniez do HMRC, gdyz jest to czesc deklaracji podatku dochodowego (Corporation Tax return).

Spolka LTD prawnie zobowiazana jest do placenia podatku dochodowego od osob prawnych (Corporation Tax). W przeciagu 9 miesiecy od zakonczenia roku obrachunkowego spolka ma obowiazek dokonac oplaty podatku dochodowego lub poinformowac, ze nie ma podatku do zaplacenia. Natomiast w przeciagu 12 miesiecy od zakonczenia roku podatkowego ma obowiazek zlozyc Corporation Tax Return. W przypadku gdy spolka limited odnotowala straty rowniez ma obowiazek zlozyc deklaracje podatkowa.

Stawka podatku Corporation Tax wynosi 19%.

Biuro Alpha Tax oferuje przygotowanie i zlozenie w imieniu spolek ltd ich rocznych rozliczen z rejestrem firm oraz urzedem skarbowym. Powierzajac naszym doswiadczonym pracownikom wykonanie rocznego rozliczenia podatkowego w Anglii masz pewnosc, ze dokumenty zostana przygotowane prfesjonalnie i zlozone w obowiazujacym terminie.