Rejestracja firm limited (spolka ltd)

Rejestracje spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia (Limited) mozna podzielic na dwa etapy. W pierwszej kolejnosci przed rozpoczeciem dzialalnosci nalezy zarejestrowac spolke w Companies House, jest to oficjalny rejestr firm czyli odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sadowego. Nastepnie w przeciagu 3 miesiecy od rejestracji w Companies House nalezy zarejestrowac spolke w HM Revenue & Customs (urzad skarbowy).

rejestracja firmy limited

Rejestracji spolki w rejestrze firmy mozna dokonac za pomoca formularza online.

Prawo do rejestracji spolki posiada dyrektor\-zy spolki (Company Director), udzialowcy (Shareholder) lub biuro ksiegowe, kotre posiada ich upowaznienie.

Przebieg rejestracji spolki w Companies House

W celu rejestracji spolki w rejestrze firm osoby upowaznione maja obowiazek przygotowac i zlozyc nastepujace dokumenty:

  • wypelniony formularz rejestracyjny (form IN01), nalezy go wypelnic danymi takimi jak: nazwa spolki (w jej czlonie musi znalezc sie sformulowanie Limited lub Ltd), adres siedziby spolki, informajce o podziale udzialow czy oswiadczenie na temat wysokosci kapitalu spolki, okreslenie rodzaju dzialalnosci spolki,
  • potwierdzenie tozsamosci
  • potwierdzenie adresu zamieszkania

Po zarejestrowaniu spolki w Companies House jej dane zostana wprowadzone do oficjalnej bazy danych rejestru firm a nazwa spolki znajdzie sie w indeksie nazw spolek (Index of Company Names). Spolce Ltd przypisany zostanie indywidualny numer spolki (Unique Company Number) oraz otrzyma swiadectwo rejestracji (Cerificate of Incorporation).

Companies House przesyla do HMRC informacje dotyczace rejstracji spolki, nie zwalnia to jednak spolki z poinformowania urzedu skarbowego o rozpoczeciu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

Proces rejestracji spolki ltd jest czynnoscia czasochlonna i zlozona. Jezeli chcesz by rejestracja Twojej spolki ltd przebiegla sprawnie i prawidlowo zglos sie do biura ksiegowego Alpha Tax. Omow sie z nami na spotkanie by omowic szczegoly dotyczace zalozenia firmy ltd oraz rozpoczac jej rejestracje.