Dodanie dyrektora, udzialowcow firmy limited

Wedlug obowiazujacych przepisow spolka ltd musi posiadac przynajmniej jednego dyrektora. W przepisach nie ma mowy o maksymalnej liczbie osob pelniacych funkcje dyrektora w przedsiebiorstwie. Mianowania nowych dyrektorow firmy limited mozna dokonac w dowolnym momencie od jej utworzenia. Powolanie nowych dyrektorow powinno byc zatwierdzone przez czlonkow spolki. Dyrektorem firmy limited moze zostac osoba fizyczna, ktora ukonczyla 16 rok zycia, osoba prawna czyli na przyklad inna spolka ltd. Mozliwe jest by udzialowiec spolki (shareholder) byl jednoczesnie dyrektorem spolki.

Dodajac nowego dyrektora w firmie limited nalezy uzupelnic i zlozyc formularz o numerze AP01 do Companies House. Formularz nalezy wypelnic danymi takimi jak: data mianowania nowego dyrektora, imie i nazwisko, data urodzenia, narodowosc, adres zamieszkania.

dodanie dyrektora firmy limited

Dodanie nowego udzialowca firmy limited jest rownoznaczne ze sprzedaniem czesci udzialow lub przeniesieniem czesci udzialow z jednego udzialowca na drugiego. Moze to nastapic w dowolnym momencie dzialania przedsiebiorstwa. W przypadku dodania nowego udzialowca do firmy limited nalezy poinformowac o tym Companies House w skladanym corocznie Confirmation Statement.

Specjalisci Alpha Tax zajma sie poinformowaniem Companies House o mianowaniu nowych dyrektorow oraz dolaczeniu nowych udzialowcow firmy limited. Zglaszajac sie do nas masz pewnosc, ze wszystkie formalnosci zostana wypelnione profesjonalnie.