Rozliczenia dyrektorow

Dyrektorzy spolek LTD sa prawnie zobowiazani do skladania rocznych deklaracji podatkowych (Self Assessment) do HM Revenue & Customs.

Nalezy pamietac, ze rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku nastepnego. Zeznanie podatkowe w formie papierowej nalezy zlozyc do 31 pazdziernika, natomiast do 31 stycznia nalezy wypelnic deklaracje w formie online. Termin zaplaty podatku uplywa z dniem 31 stycznia.

Dyrektorzy wypelniajac roczne zeznanie podatkowe uwzgledniaja tylko swoje dochody, w deklaracji podatkowej dyrektorow nie przedstawia sie dochodow czy kosztow poniesionych przez spolke LTD.

Do dochodow zalicza sie:

  • Pensje dyrektora,
  • Dywidendy wyplacane przez firme,
  • Czynsz uzyskany z najmu nieruchomosci.
rozliczenia dyrektorow firm limited

Dywidendy wyplacane sa z zysku osiagnietego przez spolke w danym roku obrachunkowym. Wysokosc dywidendy jaka moze zostac wyplacona okreslana jest po sporzadzeniu rocznego rozliczenia spolki. Dlatego tez dywidendy powinno wyplacac sie raz do roku, ich wielokrotne wyplacanie w ciagu roku moze skutkowac powaznymi konsekwencjami, np.: przedsiebiorstwo moze stracic plynnosc finansowa a dochody dyrektora moga znalezc sie w nastepnym progu podatkowym czyli bedzie zobowiazany do zaplacenia wyzszego podatku.

Wysokosc dywideny, kotra nie podlega opodatkowaniu w roku podatkowym 2018/2019 wynosi £2000.

Kazdy dyrektor spolki ltd ma obowiazek rozliczyc sie ze swoich dochodow z urzedem skarbowym (HMRC). Niedopilnowanie terminow moze skutkowac przykrymi konsekwencjami. Powierzajac roczne rozliczenie specjalistom z biura Alpha Tax mozesz byc pewien, ze usluga zostanie wykonana w termienie i zgodnie z aktualnymi przepisami.