Payroll

Kazdy pracodawca w Wielkiej Brytanii zobowiazany jest do przygotowania i skladania raportow (Payroll) do urzedu skarbowego. Raporty te dotycza wyplat pracowniczych, bonusow im przyznanych oraz potracen dokonanych na poczet skladek na ubezpieczenie spoleczne (NIC) i na podatek dochodowy. Pracodawca prowadzi rozrachunki z pracownikami zgodnie z wymogami systemu PAYE (Pay As You Earn). PAYE jest systemem za pomoca ktorego od kazdej wyplaty pracownika odprowadzane sa zaliczki na podatek oraz oplacane skladki na ubezpieczenie spoleczne.

Pracodawca ma obowiazek najpozniej w dniu wyplaty dostarczyc pracownikom pasek wyplat (payslip). Na pasku musza byc zamieszczone informacje dotyczace wysokosci wynagrodzenia brutto, potracen na podatek i ubezpieczenie oraz kwote wynagrodzenia netto.

Przedsiebiorstwo zarejestrowane jako pracodawca musi wypelniac wiele formularzy. Glowne formularze wypelniane przez firmy to:

  • P45,
  • P60.
payroll

Formularz P45 pracodawca wrecza pracownikowi w momencie zakonczenia wspolpracy. Znajduje sie w nim podsumowanie dotyczace skladek potraconych na ubezpieczenie, podatek dochodowych oraz podsumowanie uzyskanych dochodow. W chwili rozpoczecia nowej pracy pracownik ma obowiazek przekazac czesc 2 i 3 formularza nowemu pracodawcy.

Formularz P60 to roczne podsumowanie uzyskanych dochodow przez pracownika oraz potracen na rzecz podaktu i ubezpieczenia. Pracodawca ma obowiazek przekazac formularz pracownikowi w terminie do 31 maja po zakonczonym roku podatkowym.

Jesli chcesz by proces rejestracji przedsiebiorstwa do systemu PAYE przebiegl sprawnie zglos sie do naszego biura Alpha Tax. Zapewniamy bezproblemowa rejestracje do systemu, przygotowanie payslipow dla pracownikow oraz pozostalych formularzy.